PRESS

ผลสำรวจ คู่รักต้องการอะไรในวันวาเลนไทน์


12 กุมภาพันธ์ 2556
 เพราะหญิงและชายมักมีมุมมองและมุมอ่อนไหวแตกต่างกัน.. วาเลนไทน์ปีนี้ NadDate Exclusive เผยผลสำรวจหัวใจหนุ่มและสาววัยทำงาน พบ ทั้งหญิงและชายคาดหวังจะมี “เซอร์ไพรส์เล็กๆ จากคนรัก” โดย “ดินเนอร์ใต้แสงเทียน” เป็นกิจกรรมที่ทั้งหญิงและชายอยากทำในวันนี้มากที่สุด แต่มีมุมต่างเรื่อง “ของขวัญ” อันดับหนึ่งที่ผู้ชายอยากได้คือ “ช๊อคโกแลต” ขณะที่ผู้หญิงอยากได้ “ดอกไม้” และถ้าคนรักไม่ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ ผู้ชายส่วนใหญ่จะรู้สึกเฉยๆ ขณะที่ผู้หญิงจะน้อยใจ ส่วนวิธีถนอมความรักให้ยาวนาน หญิงและชายฟันธงตรงกัน ต้อง “ให้กำลังใจกันและกันเมื่อพบปัญหา” ส่วนความคิดจะมีเซ็กซ์ในวันวาเลนไทน์หรือไม่ หญิง-ชายวัยทำงานระบุตรงกัน “ไม่แน่ใจ แล้วแต่สถานการณ์”!!

นางนทีทอง ทองไทย กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิร์วานา จำกัด ผู้ก่อตั้ง บริษัทจัดหาคู่ NadDate Exclusive และเว็บไซต์หาคู่ Premium Mate เปิดเผย ผลสำรวจความคิดเห็นของหนุ่มสาววัยทำงาน เรื่อง “คุณต้องการอะไรในวันวาเลนไทน์” ที่จัดทำขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ โดยสอบถามความคิดเห็นของหญิง-ชายวัยทำงาน อายุ 25-45 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป จำนวน 202 คน ซึ่งในภาพรวม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ร้อยละ 69 เป็นเพศชาย ขณะที่ร้อยละ 31 เป็นเพศหญิง โดยในจำนวนนี้ทุกคนมีคนรักแล้วหรือเคยมีคนรัก

ประเด็น “การให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์” พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศชายมากถึงร้อยละ 72 และเพศหญิงมากถึงร้อยละ 82 วางระดับความสำคัญของวันนี้ไว้เพียง “ให้ความสำคัญบ้าง” โดยมีเพศชายเพียงร้อยละ 24 และเพศหญิง ร้อยละ 13 ระบุ “ให้ความสำคัญมาก” ส่วนกลุ่มที่ระบุ “ไม่ให้ความสำคัญเลย” เพศชายมีเพียงร้อยละ 4 และเพศหญิงมีเพียงร้อยละ 5

อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่าเขาเหล่านี้จะไม่ให้ความสำคัญกับการแสดงออกซึ่งความรัก เพราะกลุ่มตัวอย่างทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 62 และ 64 ตามลำดับ เห็นตรงกันว่า “สามารถแสดงออกซึ่งความรักได้ในทุกๆ วัน”

ขณะเดียวกัน เมื่อถามมุมกลับ “ถ้าคนรักของคุณไม่ให้ความสำคัญกับวันวาเลนไทน์ คุณจะรู้สึกอย่างไร?” พบว่า กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มากเกินกว่าครึ่ง จะรู้สึกน้อยใจ (ร้อยละ 56) รองลงมาคือรู้สึกเฉยๆ (ร้อยละ 44) เป็นทิศทางกลับกันกับกลุ่มตัวอย่างเพศชาย ที่ส่วนใหญ่ จะรู้สึกเฉยๆ (ร้อยละ 64) รองลงมาคือรู้สึกน้อยใจ (ร้อยละ 36)
นางนทีทอง ทองไทย ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า คำตอบทั้ง 3 ข้อ สะท้อนให้เห็นมุมมองต่อ “ความรัก” และ “วันวาเลนไทน์” ของกลุ่มคนวัยทำงานที่สถานการณ์ชีวิตได้ก้าวพ้นช่วงเวลาแห่งรักหวานแหวว มาสู่วัยที่มีภารกิจการงานให้ต้องรับผิดชอบมากขึ้น จึงอาจทำให้ “ความรัก” อยู่ในสถานะที่ “ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต” อย่างไรก็ตาม แม้ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต คนทำงานก็ยังคงมีความคาดหวังในความรัก รวมถึงการแสดงออกของ “คนรัก” ด้วยเช่นกัน

และเนื่องจากความรักต้องมีทั้งการรับและการให้ (Give & Take) แบบสอบถามชุดนี้จึงตั้งคำถามถึง
สิ่งที่ตนเองคาดหวังว่าจะได้รับ และสิ่งที่คิดว่าจะมอบให้กับคนรักในวันวาเลนไทน์ พบดังนี้

1) สิ่งที่คาดหวังจะได้รับในวันวาเลนไทน์ ทั้งชายและหญิง (ร้อยละ 39 และ 35 ตามลำดับ) คิด
ตรงกันคือ หวังว่าจะมี “ของขวัญเซอร์ไพรส์เล็กๆ” จากคนรัก โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวนไม่น้อย กล่าวคือ เพศชาย ร้อยละ 12, เพศหญิง ร้อยละ 15 ต้องการ “คำสารภาพรักจากคนรัก” สะท้อนให้หญิงและชายต้องสำรวจตนเองว่า.. คุณได้สร้างภาวะ “รักอ้ำอึ้ง” ให้อีกฝ่ายรอความชัดเจนอยู่หรือไม่?

2) ของขวัญที่อยากได้ในวันวาเลนไทน์ พบความต่างระหว่างชาย-หญิง กล่าวคือ ของขวัญ 5
อันดับแรกที่ผู้ชายอยากได้ อันดับที่ 1 ช็อคโกแลต, อันดับที่ 2 อาหารที่คู่รักปรุงให้ด้วยตัวเอง, อันดับที่ 3 ดอกไม้, อันดับที่ 4 การ์ดในวันวาเลนไทน์, อันดับที่ 5 งานฝีมือที่คนรักทำให้ (คิดเป็นร้อยละ 20, 18, 17, 17 และ 10 ตามลำดับ)
ขณะที่ของขวัญ 5 อันดับแรกที่ผู้หญิงอยากได้ในวันวาเลนไทน์ อันดับที่ 1 ดอกไม้, อันดับที่ 2 เครื่องประดับ, อันดับที่ 3 การ์ดในวันวาเลนไทน์, อันดับที่ 4 ช็อคโกแลต, อันดับที่ 5 ของแบรนด์เนม (คิดเป็นร้อยละ 27, 18, 12, 10 และ 10 ตามลำดับ)

3) สิ่งพิเศษที่คิดว่าจะมอบให้กับคนรักในวันวาเลนไทน์ กลุ่มตัวอย่างเพศชายส่วนใหญ่ ร้อยละ 26 จะให้ดอกไม้กับคนรัก รองลงมาร้อยละ 11 จะพาคนรักไปดินเนอร์ใต้แสงเทียน, ร้อยละ 9 ให้เครื่องประดับกับคนรัก
ขณะที่กลุ่มตัวอย่างเพศหญิง มี 4 สิ่งพิเศษที่ได้คะแนนเท่ากัน คือ จะพาคนรักไปดินเนอร์ใต้แสงเทียน, จะทำอาหารที่ปรุงด้วยตัวเอง, จะพาคนรักไปดูหนังฟังเพลง, จะมอบการ์ดบอกรัก (คิดเป็นร้อยละ 11 เท่ากันทั้งหมด)

เมื่อถามถึง “วิธีที่จะช่วยถนอมความรักให้ยืนยาว” ทั้งชายและหญิงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 21 และ 20 ตามลำดับ) คิดตรงกันคือ “การให้กำลังใจกันและกันเมื่อต้องพบกับปัญหา” รองลงมาคือ การหมั่นแสดงออกถึงความรัก เช่น กอด หอมแก้ม, การหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกัน, การมีเซอร์ไพรส์ให้กันในวันพิเศษ, การสร้างเสียงหัวเราะให้กับคนรัก และการไม่นอกใจคนรัก ทั้งทางกายและทางใจ!!

สำหรับ “กิจกรรมที่อยากทำร่วมกับคนรักในวันวาเลนไทน์” หญิงและชายใจตรงกัน คือ อยากไป
“ดินเนอร์ใต้แสงเทียน” มากที่สุด (เพศหญิง ร้อยละ 35, เพศชาย ร้อยละ 24) กิจกรรมอื่นๆ รองลงมา ทั้งหญิงและชายมีความคิดต่างกัน โดยกิจกรรมที่ผู้ชายอยากทำในวันวาเลนไทน์ อันดับที่ 2 คือ ปาร์ตี้เล็กๆ ที่บ้าน, อันดับที่ 3 ไปเที่ยวชมธรรมชาติ (ร้อยละ 20 และ 13 ตามลำดับ) ขณะที่คำตอบของผู้หญิง อันดับที่ 2 คือ อยากไปทริปเที่ยวพิเศษ, อันดับที่ 3 ปาร์ตี้เล็กๆ ที่บ้าน (ร้อยละ 23 และ 15 ตามลำดับ)

ส่วนคำถามสุดฮิต “คุณคิดว่าคุณจะมีเซ็กซ์ในวันวาเลนไทน์หรือไม่?” กลุ่มคนวัยทำงานทั้งชายและหญิง เกือบทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 72 และ 69 ตามลำดับ ระบุว่า “ไม่แน่ใจ แล้วแต่สถานการณ์” รองลงมา เพศชาย ร้อยละ 16 ระบุ “มีแน่นอน” ขณะที่เพศหญิง ร้อยละ 28 ระบุ “คงไม่มี”!!

นางนทีทอง ทองไทย กล่าวถึง การสำรวจความคิดเห็นของหนุ่มสาววัยทำงาน เรื่อง “คุณต้องการอะไรในวันวาเลนไทน์” ที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้ว่า..
“ที่ผ่านมา NadDate Exclusive ทำการสำรวจความคิดเห็นของหญิง-ชายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสื่อกลางในการเสริมสร้างเข้าใจซึ่งเป็นรากฐานของความรักที่มั่นคงให้กับหญิง-ชาย สำหรับวันวาเลนไทน์ปีนี้ เราต้องการค้นหามุมเหมือนและมุมต่างทางความคิดของชาย-หญิง เพื่อสะท้อนให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจถึงความรู้สึก ความคาดหวัง และสิ่งที่อยากมอบให้กับคนรักในวันวาเลนไทน์ เพราะมีบ่อยครั้งที่คู่รักต่างสะสมความผิดหวังครั้งแล้วครั้งเล่า เพียงเพราะคาดหวังในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ได้คิดถึงเลย ดังนั้นการเข้าใจในความคิดของกันและกันจะทำให้วาเลนไทน์เป็นอีกหนึ่งวันที่คู่รักได้ปรับจูนความคิดเข้าหากัน แล้วพัฒนาความรักให้มั่นคงจากการเรียนรู้ความคิดของกันและกัน
Enquiry Form
Name
Gender
Age
Email
Telephone
Province
Occupation
Find us?
What attracted you to NadDate Exlcusive?